2021-03-26 17:47:31

26.03. MEĐUNARODNI DAN SVJESNOSTI EPILEPSIJI- "Ljubičasti dan"

Povodom Međunarodnog dana svjesnosti o epilepsiji, logopedinja škole Darinka Pikelja i pedagoginja škole Dragana Nešković pripremile su za učitelje, stručne suradnike i ostale djelatnike škole plakate, edukativne materijale te prezentaciju kako bi podigli razinu svijesti o epilepsiji. 

"Širenjem znanja o epilepsiji, rušimo predrasude!"


Osnovna škola Josipa Račića Zagreb